Maesteg

Town Council

Cyngor Tref

Maesteg

Eisiau dweud eich dweud am ble rydych chi’n byw?

Mae Cyngor Tref Maesteg eisiau deall beth hoffai’r gymuned ei weld yn eu hardal leol. Bydd hyn yn eu helpu i:

  • datblygu strategaeth pum mlynedd
  • datblygu cynllun gweithredu i wneud y gorau o’r cyllid sydd ar gael
  • i wneud y newidiadau sy’n gweithio i chi

Dewch eich dweud yma.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________________________​

Want to have your say about where you live?

Maesteg Town Council want to understand what the community would like to see in their local area. This will help them to:

  • develop a five-year strategy
  • design an action plan to make the most of the funding available
  • make the changes that work for you

Have your say here.

MAESTEG

TOWN COUNCIL

Town Council Offices, Talbot Street, Maesteg, CF34 9BY
Tel: 01656 732 631
Email: clerk@maestegcouncil.org

Office Hours:
Monday to Friday
9.30am to 1.30pm

Copyright © Maesteg Town Council 2023

Skip to content